Zuidwest Drenthe krijgt eigen Nature Game

Publicatiedatum: 20 september 2018
Zuidwest Drenthe krijgt eigen Nature Game

Spier De Stichting Toeristische Promotie Zuidwest Drenthe (STPZD) heeft vandaag met het tekenen van de offerte het officiële startsein gegeven voor het ‘bouwen’ van ‘the Nature Game Drenthe’. In navolging van Natuurpark Hoge Veluwe, zal ook voor het natuurgebied bij Spier een specifiek game ontwikkeld worden. Met het spelen met behulp van een tablet kan de leeftijdsgroep van acht tot twaalf jaar op een interactieve manier kennismaken met natuur. Dat ook andere leeftijdsgroepen het Game een mooie manier van gebiedsverkenning vinden, blijkt uit de cijfers van het gebruik van de tablets in Park de Hoge Veluwe.

Ondernemersorganisaties van de gemeentes Westerveld (Stichting Toeristische Promotie Westerveld), De Wolden (Vereniging Tourist Info de Wolden) Hoogeveen (Toeristische Recreatie Ondernemers Platform), Midden-Drenthe (Vereniging Toeristisch Recreatief Belang) en Meppel (Sportkoepel Meppel) hebben de handen ineengeslagen om een uitgebreide LEADER aanvraag te doen. Om voor deze Europese subsidie in aanmerking te komen was er een gedegen voorbereiding nodig. Het feit dat de STPZD meerdere partijen enthousiast wist te maken voor de projecten gaf de doorslag bij de Lokale Advies Groep (LAG) tot toekenning van een aanzienlijk bedrag.

Voordat deze toekenning verkregen werd, was het zaak de eigen bijdrage goed voor te bereiden.  De RABO bank Zuidwest Drenthe was dermate onder de indruk van het plan, dat ook zij een substantieel bedrag voor het Nature Game wilde bijdragen. Nadat de financiering rond was, moest er nog een mooie locatie gevonden worden om de toekomstige natuurgasten een prachtige beleving te bezorgen. Dat de natuurbeschermers hun taak serieus nemen bleek wel uit de vooreerst terughoudende reacties, maar na een gloedvolle presentatie door bedenkster Marieke van Doorn en gebiedsregisseuse Carla Sloots werd er door Staatsbosbeheer goedkeuring gegeven het gebied bij Spier hiervoor te bekijken.

De parkeerplaats bij de Boslounge leent zich uitstekend als startpunt van een wandeling. De Boslounge, eigendom van Staatsbosbeheer wordt bemenst door Hotel Spier. De huidige manager Justin van de Valk was na het spelen van het Game op de Hoge Veluwe enthousiast en stemde volmondig in met het in beheer nemen van het Game. Na oplevering begin 2019 zal uitgifte na reservering bij de Boslounge plaatsvinden.

Om de tekening van de opdracht niet ongemerkt voorbij te laten gaan waren alle betrokken partijen op donderdagmiddag in de Boslounge uitgenodigd. Annemieke Bergsma, voorzitter van de STPZD verzorgde een korte inleiding waarna Marieke van Doorn een presentatie gaf over het Game, afgesloten met een nieuwsgierig makende trailer voor Spier, waarin ze haar eerste ideeën voor het gebied al verwerkt had. De Witte Wieven, ofwel de mistsluiers die op dit moment bijna dagelijks over de heide dwalen, zullen zeker een rol krijgen in de bijbehorende filmopnamen.

Het Game wordt in de komende negen maanden gemaakt door een team van Doornroos Imagineers onder leiding van Marieke van Doorn (links op de foto).  

Frédérique Waakop Reijers (tekst en foto)

Foto: v.l.n.r. Marieke van Doorn, Annemieke Bergsma, Justin van der Valk, Jantsje  Bijmolt